Buskerud fylkeskommune
Postadresse: Postboks 3563, 3007 Drammen
Besøksadresse: Haugesgate 89, 3020 Drammen
Telefon: 32 80 86 79 • Nettsted: www.dks-buskerud.no
Kontaktperson:
Bibliotekaren kommer 2017-18
Produksjonsliste
Program

Bibliotekaren kommer 2017-18

Se alle bilder, videoer, lydklipp, vedlegg

Lærerveiledning

Bibliotekaren kommer

BESØKET:

Bibliotekar og litteraturformidler Stig Elvis Furset ved Buskerud fylkesbibliotek inviterer til bokprat. Han har lang erfaring med litteratuformidling for ungdom, og er en av de faste bokpraterene på Buskerud fylkesbibliotek sitt årlige Ungdomsbokgilde. I Bibliotekaren kommer presenterer han et representativt utvalg fra siste års litteratur for unge på norsk og engelsk. Kanskje blir det rom for en eldre klassiker også. Han samtaler med elevene om hva vi ser etter når vi jakter på de gode leseopplevelsene og hva de beste bøkene kan gjøre med liva våre. Målet med bokpraten er å gjøre elevene kjent med nyere ungdomslitteratur, inspirere til leselyst og reflektere over egen litterær smak.

I god tid før besøket vil skolens kulturkontakt motta en liste over bøker som blir presentert, slik at skolen har mulighet til å kjøpe dem inn til skolebiblioteket eller låne dem fra det lokale biblioteket. Det er også mulig at Skoleboksentralen ved Buskerud fylkesbibliotek kan bistå med klassesett: skolebok@bfk.no

LITTERATUR OG KUNNSKAPSLØFTET:

Besøket kan knyttes opp til disse kompetansemåla i Kunnskapsløftet:

NORSK: *samtale om form, innhold og formål i litteratur, teater og film og framføre tolkende opplesing og dramatisering ; *lese og analysere et bredt utvalg tekster i ulike sjangere og medier på bokmål og nynorsk og formidle mulige tolkninger ; *presentere tema og uttrykksmåter i et utvalg sentrale samtidstekster noen klassiske tekster i norsk litteratur

ENGELSK: *drøfte ulike typer engelskspråklige litterære tekster fra engelskspråklige land ; *lage, formidle og samtale om egne tekster inspirert av engelskspråklig litteratur, film og kulturelle uttrykksformer.

Last ned:

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Buskerud fylkeskommune
  • Kunstnere/grupper: Stig Elvis Furset
  • Produsent: Buskerud fylkesbibliotek
  • Idé/opplegg: Buskerud fylkesbibliotek

Om kunstner / utøver / gruppe


Medvirkende

  • Stig Elvis Furset
  • Stig Elvis Furset (Bibliotekar)

Multimedia og vedlegg

Bilder

Bibliotekaren kommer
Foto: Popkult Drammensbiblioteket
Stig Elvis
Foto: Buskerud fylkesbibliotek
Litteratur
Trinn: 8 - 8
Praktisk informasjon
Programlengde
45
Maks publikumsantall
30
Arena / rom
Skolebibliotek eller anna egna lokale
Annet utstyr
Utøver har med PP-presentasjon på egen PC. Trenger prosjektor og lerret.
Oppriggingstid
10 min.
Nedriggingstid
10 min.
Merknad om publikumsplassering
Formidlingen fungerer best dersom elevene sitter i hesteskoformasjon og ikke bak pulter
Tekst til ukeplan
Denne uken får vi besøk av bibliotekar Stig Elvis Furset. Han snakker om aktuelle bøker for ungdom og om hvorfor han er bokelsker.
Arrangører
Arrangert av:
Buskerud fylkeskommune
Produsent:
Buskerud fylkesbibliotek
Medvirkende
  • Stig Elvis Furset (Bibliotekar)