Buskerud fylkeskommune
Postadresse: Postboks 3563, 3007 Drammen
Besøksadresse: Haugesgate 89, 3020 Drammen
Telefon: 32 80 86 79 • Nettsted: www.dks-buskerud.no
Kontaktperson:
Vestfossen Kunstlaboratorium. Ditt bilde, din hist...
Produksjonsliste
Program

Vestfossen Kunstlaboratorium. Ditt bilde, din historie H17

Se alle bilder, videoer, lydklipp, vedlegg

1.    Introduksjon Om Vestfossen Kunstlaboratorium, om samtidskunst og billedanalyse. 

2.    Hva er ditt bilde? Elevene nærmer seg utstillingen individuelt eller i små grupper, velger seg et bilde og utvikler en tolkning av bildets innhold. Tolkning kan utvikles med utgangspunkt i digitale kilder og/eller subjektive tolkninger. Hva handler bildet om? Hvilke verdier representerer bildet? Formålet er å bruke bildet som utgangspunkt for en egen historie som skal videreutvikles i workshop.

3.    Hva er din historie? Elevene videreutvikler tolkningen av det selvvalgte bildet til en egen billedlig historie.

4.   Deling - kunstens viktigste prinsipp!  Elevene presenterer avslutningsvis historiene for hverandre

Lærerveiledning

Last ned:

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Buskerud fylkeskommune
  • Idé/opplegg: Mari Sundet på Vestfossen Kunstlaboratorium.

Om kunstner / utøver / gruppe

Vestfossen Kunstlaboratorium er et senter for samtidskunst som befinner seg mellom Drammen og Kongsberg i Øvre Eiker kommune. Som fyrtårn-institusjon og kompetansesenter for visuell kunst i regionen skal Vestfossen skape gode møter mellom samtidskunsten og publikum, og understreke sammenhengen mellom samtidskunsten og samfunnet. Den kulturelle skolesekken er en viktig del av dette arbeidet. Målsetningen er å gi ungdommene nye verktøy i møte med en stadig mer kompleks visuell kultur, og styrke ferdighetene deres som både fortolkere og produsenter.

Multimedia og vedlegg

Bilder

Vestfossen I.jpg
Det finns bara tre slags människor; bödlarna, offren och förrädarna (2013)
Foto: Andreas Poppelier
Visuell kunst
Trinn: VG1 - VG3
Praktisk informasjon
Kontaktperson produksjon
Lill Carin Jacobsen Lill.Jacobsen@bfk.no
Programlengde
1,5
Maks publikumsantall
30
Arena / rom
Formidlingen foregår på Vestfossen Kunstlaboratorium
Workshop
Ja!
Merknad
Skolen må selv organisere transport til Vestfossen.
Arrangører
Arrangert av:
Buskerud fylkeskommune