Buskerud fylkeskommune
Postadresse: Postboks 3563, 3007 Drammen
Besøksadresse: Haugesgate 89, 3020 Drammen
Telefon: 32 80 86 79 • Nettsted: www.dks-buskerud.no
Kontaktperson:
Piksel - et mobilt pop up galleri
Produksjonsliste
Program

Piksel - et mobilt pop up galleri

Se alle bilder, videoer, lydklipp, vedlegg

En mobil pop up utstilling dukker opp i skolegården og to formidlere hjelper elevene med å bygge/pakke ut en stor kunstinstallasjon i skolegården. Gjennom en interaktiv opplevelse vil ungdommen få et unikt møte med visuell kunst. Når installasjonen er ferdig montert blir den fotografert fra luften av en drone. Dette er en storslått kunstopplevelse som vil endevende skolegården for en dag.

Formidlingen viser oss to forskjellige innganger til å forstå verden: top down eller bottom up. Vi kan erfare verden på stedet. Elevene går inni installasjon og erfare hvordan den oppleves og erfares på stedet. En ren og visuell opplevelse som endrer skolegården og hvordan den erfares. På den andre siden, hva gjør det med en opplevelse når man får avstand til den? Hvordan oppleves installasjonen når den erfares utenfra, sett fra luften gjennom et dronebilde?

Utstillingen er laget i et samarbeid mellom Den kulturelle skolesekken i Buskerud, Haugen og Zohar Arkitekter, og Buskerud Kunstsenter

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Buskerud fylkeskommune
  • Idé/opplegg: Utstillingen varer en hel skoledag men hver enkelt klasse er tilstede en kortere periode. Utstillingen foregår i skolegården og krever et uteområde på ca.10 x 10 meter. Formidleren vil fly en drone over skolegården og ta bilder fra luften. Tillatelse må avklares med skolene.

Om kunstner / utøver / gruppe

Haugen/Zohar Arkitekter (HZA) er et Oslobasert arkitektbyrå som har hatt stor suksess de siste årene. De jobber i grenseland moderne arkitektur, kunstinstallasjoner og visuell urban byplanlegging. HZA er opptatt av at arkitektur skaper relasjoner mellom mennesker og deres omgivelser. HZA opptas av politiske, sosiale og miljømessige hensyn i samfunnet, og etterstreber å formidle dette gjennom arkitekturen. Alt de gjør bunner i empati for samfunn og mennesker, og en idé om at arkitektur har en funksjon utover sin egenverdi, arkitektur forstått som sosiale konstruksjoner. 

Multimedia og vedlegg

Bilder

illustrasjonsbilde
drone
Visuell kunst / Arkitektur
Trinn: 8 - VG3
Praktisk informasjon
Kontaktperson produksjon
Produsent: Lill Carin Jacobsen 99576447
Programlengde
En hel skoledag
Arena / rom
Utstillingen varer en hel skoledag men hver enkelt klasse er tilstede en kortere periode
Merknad
8.trinn får mulighet til å bygge installasjonen og fly drone. Disse elevene må sette av hele dagen. 9. trinn inviteres til utstillingsåpning og dronefotografering etter lunsj. Vi gjør oppmerksom på at dette kan endre seg, da produksjonen er under utvikling.
Arrangører
Arrangert av:
Buskerud fylkeskommune