Buskerud fylkeskommune
Postadresse: Postboks 3563, 3007 Drammen
Besøksadresse: Haugesgate 89, 3020 Drammen
Telefon: 32 80 86 79 • Nettsted: www.dks-buskerud.no
1-2-3-GIF!
Produksjonsliste
Program

1-2-3-GIF!

Fra tegning til digital GIF-animasjon på tekstmelding på 1-2-3!​

Introduksjon (10 min)

Presentasjon med eksempler som setter GIF-animasjoner inn i en historisk kontekst fra 1800-tallets

optiske innretninger til animasjonsformer vi omgir oss med i dag.

To-bilde-animasjon på papir (10 min) (se bilde/forklaring på neste side)

felles øvelse der elevene gjennomgår prosessen i fellesskap steg for steg.

Sette opp personlig arbeidsstasjon (5 min)

Alle elevene får et stativ og tar frem nettbrett.

(Opplegget kan kjøres individuelt ELLER med samarbeidspartner slik at de jobber to og to på

arbeidsstasjonene.

Filming steg for steg (15 min)

Vi legger nettbrettene på plass, åpner programmet og filmer inn de to bildene steg for steg i

fellesskap. Dette inkluderer å

• åpne programmet.

• feste papiret riktig i forhold til kameraet.

• finne knappene der man kan låse fokus og lys.

• ta bilde av de to tegningene.

• eksportere gif, sende den til min ipad.

• se egen GIF i bildemappa.

Lage egne ideér og filme inn (30-40 min)

30 minutter til å lage egne ideer. Utøver hjelper til. Alle sender dem til min ipad når de har laget nye.

Oppsummering(10 min)

Vi ser gif-ene til hverandre på smartboarden.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Buskerud fylkeskommune

Film
Trinn: 5 - 7
Praktisk informasjon
Programlengde
90
Maks publikumsantall
30
Bærehjelp
Ja
Oppriggingstid
30 min.
Nedriggingstid
30 min.
Sitteplasser
30
Må blendes
Ja
Arrangører
Arrangert av:
Buskerud fylkeskommune