Buskerud fylkeskommune
Postadresse: Postboks 3563, 3007 Drammen
Besøksadresse: Haugesgate 89, 3020 Drammen
Telefon: 32 80 86 79 • Nettsted: www.dks-buskerud.no
Kontaktperson:
Kan nokon gripe inn?
Produksjonsliste
Program

Kan nokon gripe inn?

Se alle bilder, videoer, lydklipp, vedlegg

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Buskerud fylkeskommune
  • Kunstnere/grupper: Riksteatret

Multimedia og vedlegg

Bilder

web_kan_nokon_gripe_inn_foto_erik-berg_1141_1000x580.jpg
Annet
Trinn: VG1 - VG3
Praktisk informasjon
Arrangører
Arrangert av:
Buskerud fylkeskommune