Buskerud fylkeskommune
Postadresse: Postboks 3563, 3007 Drammen
Besøksadresse: Haugesgate 89, 3020 Drammen
Telefon: 32 80 86 79 • Nettsted: www.dks-buskerud.no
Kontaktperson:
Bildetavler
Produksjonsliste
Program

Bildetavler

Se alle bilder, videoer, lydklipp, vedlegg

Denne utstillingen ønsker å vise fram og undersøke undervisningsplansjer. Fra slutten av 1800-tallet og fram mot midten av 60-tallet var plansjer et viktig pedagogisk hjelpemiddel i skolen, særlig innen naturfag. I dag er det mange skoler som har tatt fram plansjene igjen, rammet dem inn og hengt dem opp rundt omkring på skolene. Nå har plansjene fått en stor kulturhistorisk verdi fordi de formidler en annen tid. I tillegg har plansjene et visuelt språk som forklarer og informerer på en interessant måte. Hensikten med de gamle naturvitenskaplige plansjene er å tydeliggjøre og vise form, funksjon og oppbygning av tingene. For å vise dette ble det tegnet i snitt og detaljer som skulle forklare naturens sammenheng på en vitenskapelig måte. Plansjene var preget av orden. Dette språket har inspirert mange samtidskunstnere.

I denne utstillingen viser vi hvordan 6 kunstnere på forskjellig måte bruker plansjen som referanse til sitt eget arbeid med bilder. Ved å benytte seg av samme modell som plansjen, belyser kunstnerne aktuelle temaer fra vår tid. Selv i dag med våre teknologiske metoder for undersøkelse, viser det seg at det er tegningen som metode som fremdeles best kan formidle hvordan en fugl ser ut. Hva skjer når vi tegner det vi ser? Utstillingen «Bildetavler» viser hvordan samtidskunsten i dag lar seg inspirere av et viktig kulturhistorisk blikk og en metode for undersøkelse. Med utstillingen følger også et utvalg skoleplansjer.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Buskerud fylkeskommune
  • Kunstnere/grupper: Ingvar Gundersen, Øyvind Torseter, Bjørg Holene, Katharina Zahl Fagervik, Kristine Fornes
  • Produsent: Buskerud Kunstsenter / Pilotgalleriet

Elevorientering

Til alle elever som skal se utstillingen "Bildetavler"

I denne utstillingen blir dere kjent med undervisningsplansjer. Før i tiden var undervisningsplansjer et viktig hjelpemiddel i skolen fordi de viste på en praktisk måte hvordan tingene er bygd opp og hvilken form og funksjon de har. For å vise dette ble det tegnet i snitt. På denne måten kunne man for eksempel se hvordan et menneske eller et dyr ser ut på innsiden.

I utstillingen «Bildetavler» får dere se hvordan fem norske kunstnere lar seg inspirere av undervisningsplansjer når de lager sine kunstverk.

Multimedia og vedlegg

Bilder

Smertens trøfler
Foto: Bjørg Holene
Raritetskabinettet (del av en serie)
Foto: Ingvar Gundersen
Raritetskabinettet (del av en serie)
Foto: Ingvar Gundersen
Raritetskabinettet (del av en serie)
Foto: Ingvar Gundersen
Raritetskabinettet (del av en serie)
Foto: Ingvar Gundersen
Folk og fe på fyret
Foto: Kristine Fornes
Odelsgutt
Foto: Øyvind Torseter
Menneskeetende tre. Fra menneske til frukt i 3 trinn.
Foto: Kristine Fornes
Oblivion (Rhodiola Rosea)
Foto: Katharina Zahl Fagervik
Visuell kunst
Trinn: 2 - 9
Turnéplan: Bildetavler V18
Turnéplan: Bildetavler H17
Praktisk informasjon
Kontaktperson produksjon
Buskerud Kunstsenter/Pilotgalleriet
Andor Roksvåg
Tlf.: 32 83 11 12
kontakt@kibkunst.no
Programlengde
45 min.
Maks publikumsantall
30
Arena / rom
Låsbart klasserom. Ryddet for pulter. Stoler i halvsirkel.
Bærehjelp
Buskerud Kunstsenter/Pilotgalleriet transporterer. Trenger bærehjelp.
Oppriggingstid
15 min.
Nedriggingstid
15 min.
Merknad
Kulturkontakten på skolen har ansvar for å videreformidle nødvendig informasjon til de respektive klassene og sørge for at formidleren blir tatt vel imot. Maks 30 elever og minst 1 lærer pr. formidling.  Det hører med til formidlingen at lærer går aktivt inn som formidlers støtte- og medspiller.
Arrangører
Arrangert av:
Buskerud fylkeskommune
Produsent:
Buskerud Kunstsenter / Pilotgalleriet