Buskerud fylkeskommune
Postadresse: Postboks 3563, 3007 Drammen
Besøksadresse: Haugesgate 89, 3020 Drammen
Telefon: 32 80 86 79 • Nettsted: www.dks-buskerud.no
Kontaktperson:
BLIKK!
Produksjonsliste
Program

BLIKK!

Se alle bilder, videoer, lydklipp, vedlegg

I utstillingen BLIKK! møter vi et kunstnerisk medium som enhver av oss har et forhold til - fotografi. Fotografiets raske teknologiske utvikling siden 1800- tallet har ført til at det å ta bilder ikke lengere er forbeholdt profesjonelle. I dag er smartphones, nettbrett og fotoapparat tilgjengelig for folk flest i den vestlige verden. Dette har ført til at vi til enhver tid er omgitt av bilder som påvirker i stor grad hvordan vi ser og sanser omgivelsene rundt oss. Media, reklame og internett, men også sosiale medier som facebook, instagram, youtube og snapchat oversvømmer oss med raske og kortlivede bilder som bidrar til å konstruere verdenen vi lever i.

I denne utstillingen ønsker vi å gi et annet perspektiv på fotografi ved å vise hvordan seks norske samtidsfotografer tilnærmer seg dette mediet. Bildene vil favne tematikk rundt dyr og miljø, portrett, iscenesettelse, forlatte industribygninger, mote, natur, interiør og spørsmål rundt kjønn og identitet.

I fotografiet Artic Nomads#1 undersøker fotografen Ane Lan kjønns- og identitetsproblematikk i forhold til aktuelle sosiale og politiske temaer. Fotografiet You don`t need a weatherman to know which way the wind blows av Lars- Andreas Tovey Kristiansen  er montert i en lyskasse og viser bildet av en nedlagt papirfabrikk i Moss. Jenny Rydhagen iscenesetter natur og på denne måten diskuterer vår oppfatning av naturbegrepet. Johan Brun er kjent som en fotograf med sterk tilknytning til naturen og friluft. I verket Vår på vidda ser vi storslåtte norske fjell og et nyfødt villreinskalv. Fotografen Karoline Hjort og kostymedesigneren Riitta Ikonen samarbeider og utforsker sjangerportrettet, menneskets relasjon til naturen og stereotyper knyttet til det å bli eldre. I fotografiet Eyes as big as plates # Agnes er den 94 år gamle Agnes avbildet som den nordlige vinden. Knut Bry er kjent som motefotograf. I bildet Living out in Ingunn Birkeland ser vi en danser og to modeller som poserer i fargerike klær til den norske designeren og kunstneren Ingunn Birkeland.

Ved å invitere til samtale rundt kunstverkene ønsker BLIKK! å åpne opp for diskusjon og refleksjon rundt samfunnsrelevante spørsmål. Kanskje kan denne utstillingen bidra til at elevene tilegner seg et mer kritisk blikk når de blir konfrontert med bilder i sin egen hverdag?

Besøket vil inkludere elevers egenaktivitet med inspirasjon fra fotografiene i utstillingen. Egenaktiviteten tilpasses ulike alderstrinn.  

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Buskerud fylkeskommune
  • Kunstnere/grupper: Jenny Rydhagen, Lars- Andreas Tovey Kristiansen, Ane Lan, Karoline Hjort/ Riitta Ikonen, Knut Bry, Johan Brun.
  • Produsent: Buskerud Kunstsenter/Pilotgalleriet

Elevorientering

Til alle elever som skal se utstillingen "BLIKK!"

«BLIKK!» er en fotoutstilling. I utstillingen får dere se fotografier av seks norske fotografer som handler om temaer som dyr, miljø, mote, natur og spørsmål rundt kjønn og identitet.

I deres hverdag er dere stadig omgitt av fotografi. Reklame på internett og TV eller i sosiale medier som youtube og snapchat er allestedsnærværende. Mange har smarttelefoner og nettbrett og "deler" bilder på Instagram og Facebook.

I utstillingen diskuterer dere spørsmål som: Hva er egentlig fotografi? Hva er forskjellen mellom fotografiene i utstillingen og bildene fra f.eks. Facebook og internettt? Kanskje får denne utstillingen dere til å se bilder dere blir konfrontert med i hverdagen på en annen måte? Inspirert av fotografiene fra utstillingen får dere selv jobbe med dette mediet. Elever fra 8. og 9.trinn må ta med mobiltelefonene sine den dagen utstillingen skal være på skolen deres.

Multimedia og vedlegg

Bilder

Artic Nomads#1
Foto: Ane Lan (Foto: Jan Tore Jensen)
Lost Property (del av en serie)
Foto: Jenny Rydhagen
Vår på vidda
Foto: Johan Brun
Eyes as big as plates # Agnes
Foto: Karoline Hjort/Riitta Ikonen
Living out in Inngun Birkeland
Foto: Knut Bry
You don`t need a weatherman to know which way the wind blows
Foto: Lars-Andreas Tovey Kristiansen
Visuell kunst
Trinn: 2 - 9
Turnéplan: BLIKK! H17
Praktisk informasjon
Kontaktperson produksjon
Buskerud Kunstsenter/Pilotgalleriet
Andor Roksvåg
Tlf.: 32 83 11 12
kontakt@kibkunst.no
Programlengde
45 min.
Maks publikumsantall
30
Arena / rom
Låsbart klasserom. Ryddet for pulter. Stoler i halvsirkel.
Bærehjelp
Buskerud Kunstsenter/Pilotgalleriet transporterer. Trenger bærehjelp.
Oppriggingstid
30 min.
Nedriggingstid
15 min.
Merknad
Kulturkontakten på skolen har ansvar for å videreformidle nødvendig informasjon til de respektive klassene og sørge for at formidleren blir tatt vel imot. Maks 30 elever og minst 1 lærer pr. formidling. Det hører med til formidlingen at lærer går aktivt inn som formidlers støtte- og medspiller.Knyttet til formidlingsdelen med elevaktiviteten oppfordres elever i 8. og 9.klassetrinn å ta med seg mobiltelefonene sine de dagene utstillingen blir formidlet .
Arrangører
Arrangert av:
Buskerud fylkeskommune
Produsent:
Buskerud Kunstsenter/Pilotgalleriet