buskerud

Bestillingsskjema for DKS i videregåense opplæring

Jørgen Greiner @ Buskerud // 11.03.14

Skolene melder seg på tilbudene i Den kulturelle skolesekken via eget bestillingsskjema.

All påmelding skjer gjennom DKS-kontaktperson i skolens eget DKS-team. Vi må ha samlet påmelding fra hver skole. BESTILLINGSFRIST blir annonsert og er i etterkant av Kulturtreffet som arrangeres i mars hvert år.

Besøk til Buskerudmuseet, Blaafarveværket, Norsk Bergverksmuseum og Buskerud Bygningsvernsenter avtales direkte med hvert sted.

Det er ingen øvre grense for hvor mange tilbud hver skole kan ønske seg. Når det er oppgitt et maks elevantall i bestillingsinformasjonene gjelder dette
per forestilling.

 

Bestillingsskjema vgo.

Bestillingsskjema vgo.