buskerud

Kulturkonferansen 2014

Lill Jacobsen @ Buskerud // 07.01.14

30. og 31. januar gikk Kulturkonferansen 2014 av stabelen. Over 150 kulturfolk var samlet på Union Scene i Drammen. Ledende norske og internasjonale krefter diskuterte grunntanken i norsk kulturpolitikk, at alle skal med. Når konferansen stilte spørsmålet "Skal alle med?" mente Turid Birkeland at spørsmålstegnet bør erstattes av et utropstegn: "Alle skal med!".  Så den demokratiske grunntanken i Den kulturelle skolesekken fikk stå nokså uimotsakt gjennom disse to dagene.

Alle skal med?

De siste årene har ideen om at kunst- og kulturtilbudet skal treffe alle vært rotfestet i norsk kulturpolitikk. De svake, de sterke, de marginaliserte, de høyt utdannede, de lavt utdannede, de unge og de gamle – alle skal få. Den kulturelle skolesekken er jo et resultat av nettopp denne politikken. Men forskning viser at det er få ting som er så stabilt som kulturkonsum. Det er de samme som bruker i dag som for 15 år siden, til tross for rapporter, satsinger, øremerkinger og gode intensjoner om å demokratisere kulturen.

Vil ikke alle ha?
Dette skal vi grave dypere i på Kulturkonferansen 2014. Blant bidragsyterne er kulturpolitikkforsker Per Mangset, direktør i Rikskonsertene, Turid Birkeland, direktør ved Drammens Museum, Åsmund Thorkildsen, og redaktør for Aftenpostens kulturmagasin K, Kristin Valla.

Tid og sted:
30.- 31. januar 2014 på Union Scene i Drammen

Program for kulturkonferansen 2014

Bindende påmelding innen 10. januar 2014. Mer informasjon og påmelding, se lenke under:

http://www.easyfact.no/reply/fobeeflybl

 

Alle skal med?

Alle skal med?