buskerud

Ny rapport om elevmedvirkning i DKS

Lill Jacobsen @ Buskerud // 15.04.14

Nå foreligger en rykende fersk rappport som tar for seg ungdommers kulturopplevelser gjennom DKS. Hva mener egentlig elevene? Det er britiske Creativity, Culture & Education (CCE) som har gjennomført undersøkelsen.

I prosjektet valgte man å undersøke synspunktene til ungdommer mellom 13 og 18 år i Trondheim, Ås og på Lillehammer. Totalt deltok 37 ungdommer i programmet.

Funnene som blir presentert er i korte trekk:

  • Ungdom ønsker seg mer deltakende og interaktive opplevelser
  • Læring bør være sentralt i en DKS-opplevelsene
  • Bedre opplæring av DKS-kunstnere vil bidra til at elevene får mest mulig ut av produksjonene
  • Både ungdommer og lærere mener at lærerne må delta helt og fullt i DKS-tilbudene
  • Engasjerte og dyktige formidlere viktigere enn sjanger
  • Kvalitet må stå sentralt i DKS

DKS kan for elevene være både fantastisk og frustrerende, som disse to sitatene fra rapporten viser:

«Spennende, dette satte hjernen min i gang. Jeg er forandret for livet! Overraskende godt.»
(Jente, VG2)

«Kjedelige ting vi ikke forstår. Jeg sovna…»
(Gutt, 9. klasse)

Hvordan de ulike produksjonene oppleves henger sammen med mange faktorer og dette kan du lese mer om i rapporten.

Se lenke under.

 

Rapport om elevmedvirkning

Rapport om elevmedvirkning