buskerud

Nyhetsbrev! Den kulturelle skolesekken i videregående opplæring

August 2014

Frode Bjørnstad @ Buskerud // 19.08.14

Alle elever i videregående opplæring skal få oppleve profesjonell kunst- og kultur i dette skoleåret; konserter, musikk-verksteder, scenekunst gjennom teater og dans, forfatterbesøk, filmvisninger, visuell kunst gjennom verksteder og utstillinger, samt museumsbesøk er blant de tilbudene dere har fått.

Vi er opptatt av å ta vårt publikum på alvor. Store forskjeller på skolene og på elevgruppene vil påvirke både formidling og mottak. Våre utøvere og vi som arrangerer DKS setter ekstra stor pris på forberedte lærere og elever.

Viktig:

  • Les nøye gjennom turnéplanene og det som berører din skole: www.dks-buskerud.no
  • Del informasjon med resten av DKS-teamet, ledelsen og involverte lærere
  • Medlemmer i skolens eget DKS- team skal ta imot de som kommer på skolebesøk
  • Enkelte produksjoner skal spilles/formidles på scenerom også utenfor skolen
  • Fellestransportering av elever i skoletiden organiserer skolen selv, men faktura for transportutgiftene sendes på mail til undertegnede
  • Lyd, lys og ikke minst blending kan være viktig for god gjennomføring av en produksjon. Eventuelle utfordringer knyttet til dette tas med undertegnede.
  • For enkeltelever kan en kunstopplevelse være sterk og viktig. La gjerne elevene få slå av en prat med utøverne!
  • Vi vil bli bedre kjent med dere og setter pris på all tilbakemelding, både konstruktiv kritikk, ris og ros.

Husk at kunst krever frihet til å ytre seg. Den skal sette i gang nye tanker, ideer og starte nye samtaler. Kunsten vil bevege oss – noen ganger mye, andre ganger bare litt.

Med vennlig hilsen
Hilde Eriksen Utviklingsavdelingen
Direkte: 32 80 87 62 Mobil: 900 94 806 www.bfk.no

 

Forside VGO 2014/15

Forside VGO 2014/15

foto:Ingrid Pop