buskerud

Velkommen til Kulturtreffet for Videregående opplæring

Lill Jacobsen @ Buskerud // 13.02.15

Den 12. mars arrangerer vi kulturtreff for Den kulturelle skolesekken i videregående opplæring. Kulturtreffet vil finne sted i Drammens Teater, på Studioscenen. Vi gleder oss til å samle DKS-teamene fra hver videregående opplæringsenhet.

Kulturtreffet er en viktig dag for DKS-teamene som skal bestille kunst- og kulturopplevelser til egen skole. Kulturtreffet gir dere smakebiter fra det rikholdige DKS-programmet for videregående opplæring og er en arena for utveksling av erfaring, inspirasjon og faglig påfyll.

• NÅR: Torsdag 12. mars kl. 10-15.30
• HVOR: Drammens Teater, Studioscenen
• HVA: Visningsarena for DKS-tilbudene for skoleåret 2015-2016 og lansering av ny DKS-katalogen
• FOR HVEM: Det bør komme minst 3 stk. fra hvert DKS-team. Andre samarbeidsaktører for DKS i videregående opplæring er velkommen!

Vi gleder oss til å se dere i Drammens Teater 12. mars.

 

Jo Strømgren Kompani

Jo Strømgren Kompani