buskerud

Vilkår og satser

Lill Jacobsen @ Buskerud // 08.12.16

Lønns- og honorarsatser:

Satser gjeldende for skoleåret 2017/2018 er:

  • Dagshonorar oppdragstaker (næringsdrivende): Kr 3718,-
  • Dagsats arbeidstaker (lønnsmottaker): Kr 2894,-

Pakkepriser som Scenekunstbrukets priser kan benyttes.

Når oppdraget ivaretas av institusjoner er de ansattes lønns- og arbeidsvilkår gjeldende og arbeidsvilkår er regulert i egne tariffavlaler