buskerud

Honorarsatsene i Den kulturelle skoelsekken oppjusteres

Lill Jacobsen @ Buskerud // 13.11.17

Med henvisning til KS anbefaling om oppjustering av satser innenfor Den kulturelle skolesekken med 4,9%, vil også vi i Buskerud justere våre honorarer. De nye satsene i tråd med lønnsveksten de siste to årene.

Dette innebærer at DKS i Buskerud justerer honorarsatsen fra 2016-nivå på kr 3.718,- til kr 3.899,- gjeldende fra 1.1.2018. Det er viktig for Buskerud fylkeskommune å bidra til at oppdragsgivere i Den kulturelle skolesekken sikrer kunstnere i ulike ansettelsesformer trygghet og forutsigbarhet i form av anstendige lønns- og arbeidsvilkår. De nye satsene gjelder ikke når oppdraget ivaretas av institusjoner der de ansattes lønns- og arbeidsvilkår er regulert i egne tariffavtaler. Brageteatret er medlem av Spekter og Norsk teater- og orkesterforening og forholder seg til de tariffavtalene som gjelder for sitt felt. Når det gjelder musikkfeltet så er vi inne i en overgangsfase med «Prosjekt 2018» som gjør at musikkfeltet forholder seg til Mfo sine satser i perioden. Ellers skal alle andre produsenter i Denkulturelle skolesekken i Buskerud forholde seg til nye satser, gjeldene fra 1.1.2018. For eventuelle spørsmål, kan dere ta kontakt.

 

Supeglad - Hege Haagenrud

Supeglad - Hege Haagenrud