buskerud

Regional organisering av Dks

Den kulturelle skolesekken i Buskerud er organisert av Dks-administrasjonen i Buskerud og team kunst og kultur i samarbeid med eksterne produsenter. Her kan du lese mer om hvem som har ansvaret for hva.

DKS-administrasjonen
Har ansvar for å følge opp politiske vedtak og føringer fra sentrale myndigheter, og har det overordnede ansvaret for videreutvikling og kvalitetssikring av det regionale tilbudet.

Produsentgruppen
Produsentgruppen for Den kulturelle skolesekken i Buskerud er et fagforum hvor kunstformidling for barn og unge står sentralt. Produsentgruppen har ansvaret for det kunstneriske innholdet i det regionale tilbudet, og består av fire profesjonelle produsenter som hver representerer de ulike kunstuttrykkene. Estetiske uttrykk, formidlingsmodeller, produksjonssamarbeid på tvers av kunstartene og en fremtidsrettet kunstnerisk visjon er sentrale områder hvor produsentgruppen er toneangivende for utviklingen av et helhetlig regionalt Dks-turnétilbud.

Litteratur: Buskerud fylkesbibliotek, ved rådgiver/produsent Stig Elvis Furset. Musikk: Buskerud fylkeskommune, ved musikkprodusent Ragnhild Vreim Tveitan. Scenekunst: Brageteatret, ved teatersjef Elsa Aanensen. Visuell kunst: Buskerud Kunstsenter/Pilotgalleriet, ved daglig leder Andor Roksvåg.