buskerud

Kulturverter - Musikk

Barne- og ungdomsskoler i Buskerud mottar to skolekonserter fra Rikskonsertenes skolekonsertordningen hvert år. For at konserten skal bli vellykket, er det viktig at skolen har forberedt seg til konsertbesøket. De beste skolekonsertopplevelsene har noen felles kjennetegn:

- Musikerne blir møtt, ønsket velkommen og får bærehjelp både før og etter konserten.

- Skolen har bygget et publikumsamfi som gir publikumet god sikt og en følelse av nærhet til det som skjer på scenen.

- Elevene og lærerne er informert om konserten.

- Elevene går inn på skolens konsertarenaen klassevis og på en strukturert måte (uten ytterklær).

- Lærerne sitter sammen med elevene og deler konsertopplevelsen med dem.  

- Telefoner, vifteanlegg og skoleklokken er slått av.

- Ingen trafikk inn og ut av konsertlokalet.

- Skolen takker utøverne, og publikum forlater konsertlokalet på en ryddig måte.

Både Rikskonsertene og Buskerud fylkeskommune har gode erfaringer på skoler med elever som arrangører/kulturverter. Flere kommuner i Buskerud har lagt ned ressurser på å utvikle gode elevarrangørmodeller. Ta kontakt med musikkprodusenten i Buskerud fylkeskommune, Scott Rogers på tlf. 32 80 85 27, for mer informasjon.

Se også www.rikskonsertene.no ("Elever som arrangører") for mange nyttige tips og et helt eget planleggingsprogram som skolen, elevene og kulturkontakten kan følge i forkant av konsertbesøket.

Lykke til!

Hilsen fra musikkprodusenten i Buskerud fylkeskommune