buskerud

Frister

Frister:


1. mars - rapporteringsfrist. Innlogging med KSYS-brukernavn og passord på: dksrapportering.no

1. mai - revisorgodkjent regnskap

1. september - planer for inneværende skoleår