buskerud

Rikskonsertenes skolekonsertordning

Johannes Nome @ Buskerud // 15.04.08

Rikskonsertene og Buskerud fylkeskommune samarbeider om produksjonen og leveransen av konsertproduksjonene i Den kulturelle skolesekken i Buskerud.

Skolekonsertprogrammet skal bidra til å skape møter mellom unge mennesker og utøvere gjennom musikkopplevelser. Målet med skolekonsertene er å tilby et likeverdig tilbud til alle elever i grunnskolen, uansett bosted. Musikere fra alle verdensdeler presenterer levende musikk i alle sjangere og fra alle tidsepoker. Skolekonsertordningen er unik i verdenssammenheng.

Opplevelser med uvante og nyskapende musikkformer er en viktig del av skolekonsertordningen. Skoleelevene skal få musikalske møter som viser bredden og dybden av det som finnes av musikalske uttrykk.

Fra og med høsten 2006 var alle 21 kommuner i Buskerud med i skolekonsertordningen. I overkant av 34.000 grunnskoleelever får to konsertopplevelser hvert skoleår. Skolekonsertene i Buskerud omfatter ca. 500 konserter i året, fordelt på over 227 konsertdager. Rikskonsertene og Buskerud fylkeskommune produserer 18 tilrettelagte turnéproduksjoner for barne- og ungdomsskolene i fylket. Minst to av disse er nye produksjoner. Skolekonsertordningen er fylkets største konsertarrangør og engasjerer 40-50 profesjonelle utøvere i løpet av et skoleår.

Musikkformidling kan ha mange former. I tillegg til tradisjonelle konserter, arbeider vi med konsertprogram som inneholder innslag fra andre kulturuttrykk som figurteater, ny-sirkus, fortelling, objektteater og diktopplesning.

Evaluering og kvalitetssikring er en viktig del av skolekonsertordningen. Alle nye produksjoner blir vurdert av et nasjonalt programråd. Rikskonsertenes programråd består av to produsenter fra Rikskonsertene, minst to seniorprodusenter fra fylkene, to erfarne utøvere fra forskjellige sjangere og en skolerepresentant, utnevnt av Musikk i Skolen.

For mer informasjon om Rikskonsertenes skolekonsertordning, se www.rikskonsertene.no