buskerud

Kulturverter - Scenekunst

En gang i året mottar alle skolene i Buskerud en scenekunstforestilling. For at opplevelsen for publikum skal bli best mulig, er et godt samspill mellom skolen og kunstnerne avgjørende. Her er det mye kulturvertene kan bidra med! På forhånd har skolen mottatt informasjon om hva forestillingen handler om, og hvordan kunstnerne ønsker at lokalet er gjort i stand fra skolens side.

Informere og inspirere:
En av kulturvertenes viktigste bidrag er å informere medelever og lærere om at noe skal skje! Da kan hver og en skape sine egne forventninger og veien inn i opplevelsen blir mye kortere enn om man er uforberedt! Her er noen tips:
- Lag gjerne en egen oppslagstavle i fellesområdene og heng opp plakater og tydelig info om hvor og når forestillingen skal foregå.
- Skriv gjerne mer utfyllende i skoleavisa eller på skolehjemmesiden, om hvem som kommer og hva elevene kan forvente.
- Man kan ta kontakt med produsenten (står i infopapirene) for å få mer stoff å skrive om. Søk også etter info på internett.
- Få lærerne til å legge inn tittel, tid og sted i ukeplanene, slik at også foreldre får med seg hva elevene får oppleve.
- Ta kontakt med lokalavisa og hør om de vil komme eller skrive om besøket!
- Gå rundt i klassene og fortell om hvem som kommer og hva elevene kan forvente.
- Forbered en kort ”velkomst-tale” ev. ”takketale”. Avtal med kunstnerne hva som passer best, før/etter. NB! Minne publikum om å slå mobilen HELT av.
 
Bærehjelp:
- Som regel ringer kunstnerne til skolen noen dager før besøket for å avtale når de skal komme. (Å bli møtt av kulturverter som er lette å få øye på, enten ved merkede t-skjorter eller ID-kort er en drøm!)
- De fleste ønsker hjelp av sterke elever til å bære inn utstyr.
- Hvor mange det er behov for står i infoen.
- Oppriggstid betyr hvor lang tid kunstnerne trenger før forestilling for å gjøre klar scenen. Det er fint om kulturvertene kan være tilgjengelige i denne perioden, enten for å hjelpe til med å gjøre i stand, eller vise vei til garderoben o.s.v. Hvis det ikke er behov for kulturvertene, sier kunstnerne i fra om dette. Uansett setter alle pris på å bli tilbudt vann eller kaffe.
 
Lokalet:
- Som regel er det i gymsalen scenekunsten blir vist.  Ikke alle forestillinger har de samme ønskene for hvordan gymsalen er gjort i stand på forhånd, så man må lese infoen nøye.
- Noen ønsker at skolen setter opp publikumsamfi med matter, benker og stoler
- Noen ønsker helt tom gymsal
- Noen ønsker at vinduene i salen er blendet, dvs at ikke lys utenfra trenger inn.
- De aller fleste trenger garderober. Se i info for antall.
- NB! Pass på at vifteanlegg og skoleklokka er slått av!
 
Spesielt for Dans:
- Kommer det dans til skolen er det viktig at temperaturen i gymsalen ikke er for lav. Dette kan medføre at danserne har kalde muskler og dermed kan skade seg.Ca 22 grader er bra.
- Er forestillingen på en mandag om vinteren, er det derfor lurt å sette opp varmen på fredag!
- Danserne beveger seg mye på gulvet, så det er viktig at det er godt vasket!
 
 
Hvis noe er uklart er det bare å ringe Brageteatret på tlf. 32 23 39 40. 
 
 
Den beste opplevelsen lager vi sammen, kulturverter + utøvere = suksess!
 
 
Hilsen fra Brageteatret