buskerud

Kulturverter - Litteratur

Det kulturvertene kan gjøre når det kommer litteraturbesøk, er:

Ta imot kunstneren. Vis han / henne hvor de skal være, hvor de kan henge av seg, og kanskje hvor de kan få en kopp kaffe. Kunstneren vil helt sikkert treffe lærere som skal være med på forestillingen, så ta han/henne med dit.
 
Informasjon:
- Heng opp plakater og informasjon om besøket.
- Skriv i skoleavis.
- Legg besøket inn i ukeplanen.
 
Rommet:
- Sjekk hva slags rom dere skal være i og om kunstneren trenger en scene.
- Sørg for at rommet er ryddig.
- Pass på at det ikke er for mye rot, papirer osv som forstyrrer oppmerksomheten rundt der forfatteren / forestillingen skal være.
- Skaff hjelp til å sette opp stoler, eller bære materiell som kunstneren har med.
 
Presentasjon av kunstneren for klassen:
- For å få et fint kunstnermøte eller en forestilling bør introduksjonen være så ordentlig som mulig. Kulturvertene kan ønske velkommen og si hva som skal skje i forestilling eller forfatterbesøk.
- Det er viktig å snakke høyt nok, kunne det man skal si, og være entusiastisk.
- Det kan være lurt å finne ut litt om kunstneren, på forhånd, og å finne ut litt om det som skal skje på forestillingen. Da kan dere presentere det for klassen.
- Lag utstilling av bøker som forfatteren har skrevet, eller som forestillingen handler om (Hvis det er med en lærerveiledning til forestillingen, står det ofte litteratur-tips her. Den har læreren.)
 
Har du noen spørsmål eller reaksjoner? Send mail til: busk.fyb@bfk.no
 
Ha en fin time, og husk å si ”tusen takk for besøket” når forfatteren/formidleren er ferdig!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hilsen fra Buskerud fylkesbibliotek