buskerud

Elever som arrangører

Gjennom Den kulturelle skolesekken arrangerer Buskerud fylkeskommune i samarbeid med Rikskonsertene og Musikk i skolen, kurset Elever som arrangører. Kursene vil gjøre 350 elever og lærere fra 12 kommuner til bedre kunst- og kulturarrangører.

Det å legge til rette for gode kulturopplevelser krever stor kompetanse og er et fag. Gjennom et slik kurs håper vi å ruste opp Buskerud, slik at de profesjonelle utøverne på turné for Den kulturelle skolesekken møter like proffe mottakere. Et vitalt kulturliv er avhengig av dyktige og erfarne arrangører. Det er viktig å være en god mottaker av kunst- og kulturbesøk. En god arrangørkompetanse kan være en avgjørende forutsetning for gode kunst- og kulturopplevelser. Skoleelevene som er med på dette kurset har allerede rollen som elevert ved sin skole. Et verv som innebærer et medansvar for den tekniske og praktiske gjennomføringen av forestillinger og arrangementer i regi av Den kulturelle skolesekken.

Kulturbyggene i vårt distrikt skal fylles med innhold. Vi håper at et slikt kurs kan være med på å bidra til at vi får flere kompetansepersoner på dette feltet i vårt distrikt i fremtiden.

Buskerud fylkeskommune gjorde sitt første forsøk med elevarrangører i høsten 2001, og har siden det bidratt til å holde elevarrangering på dagsorden.

Vi inviterer dere til å bli med på kurset ”Elever som arrangør”.

Gjennom Den kulturelle skolesekken koordinerer, produserer og distribuerer Buskerud fylkeskommune skreddersydde kunst- og kulturformidlinger til 21 kommuner, 148 barne- og ungdomsskoler og 32.000 skoleelever. Første kursdag er i Røyken kommune tirsdag 31. august, Sekkefabrikken kulturhus kl. 09.00.For mer info: www.dks-buskerud.no.


Kontaktperson: Produsent for konserttilbudet i Den kulturelle skolesekken.
Stian Aase, tlf: 90 76 74 02