buskerud

DKS i Buskerud

Vil du formidle film i Skolesekken?

Vil du formidle film i Skolesekken?

Høsten 2015 ønsker Viken Filmsenter å invitere filmskapere i vår region til Marked for FILM. Marked for FILM skal bli et møtested hvor filmskapere kan pitche filmkurs og vise filmproduksjoner med undervisningsopplegg for representanter fra Den Kulturelle Skolesekken (DKS) i Akershus, Buskerud, Vestfold og Østfold.

Publisert:24.08.15

Les mer

Rikskonsertenes skolekonsertordning

Rikskonsertene og Buskerud fylkeskommune samarbeider om produksjonen og leveransen av konsertproduksjonene i Den kulturelle skolesekken i Buskerud.

Publisert:15.04.08

Les mer

Fylkeskommunenes rolle i Den kulturelle skolesekken

Fylkeskommunen er gitt et særskilt ansvar i forvaltningen av Den kulturelle skolesekken.

Regional organisering av Dks

Den kulturelle skolesekken i Buskerud er organisert av Dks-administrasjonen i Buskerud og team kunst og kultur i samarbeid med eksterne produsenter. Her kan du lese mer om hvem som har ansvaret for hva.