Om bare Lyseblå kunne bli superhelt (Katja Lindeberg produksjoner)
Tofte Skole
Fryktens Fromasj - vår 18
Vik skole
Satellitter på himmelen av Kristofer Grønskag (Brageteatret)
Aronsløkka skole
Bildetavler
Frydenlund skole