Tilbake
Vestfossen
Vestfossen
Vestfossen
Vestfossen

Vestfossen Kunstlaboratorium

«Velg noe! Gjør noe! Si noe!»

Tittelen på årets hovedutstilling, Contemporary Chaos, kan sies å være beskrivende for den visuelle opplevelsen som venter publikum. Utstillingen viser et mangfold av kunstuttrykk produsert i ulike medier, deriblant foto, video, maleri, tegning, skulptur og stedsspesifikke installasjoner laget spesielt for Vestfossen Kunstlaboratorium.

All kunst er et uttrykk for samtiden den produseres i. Samtidskunsten reflekterer over vår virkelighet og utforsker hvordan og hvorfor samfunnet har tatt sin nåværende form.

I oppgaven «Velg noe! Gjør noe! Si noe!» oppfordrer vi elevene til å mene noe om sin samtid: Hva er du opptatt av? Hva bryr du deg om? Er det noe som er urettferdig i verden? Har du en melding eller oppfordring til verden?

Om utdøver og produsent

  • Arrangert av: Buskerud fylkeskommune
  • Idé/opplegg: Vestfossen Kunstlaboratorium. 

Lærerveiledning

Last ned:

Oppfordrer til å gjøre de foreslåtte forberedelsene før besøket, som nevnt i Lærerveiledningen. Det hører med til formidlingen at lærer går aktivt inn som formidlerens støtte- og medspiller.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Buskerud fylkeskommune
  • Idé/opplegg: Mari Sundet på Vestfossen Kunstlaboratorium.

Om kunstner / utøver / gruppe

Vestfossen Kunstlaboratorium er et senter for samtidskunst som befinner seg mellom Drammen og Kongsberg i Øvre Eiker kommune. Som fyrtårn-institusjon og kompetansesenter for visuell kunst i regionen skal Vestfossen skape gode møter mellom samtidskunsten og publikum, og understreke sammenhengen mellom samtidskunsten og samfunnet. Den kulturelle skolesekken er en viktig del av dette arbeidet. Målsetningen er å gi ungdommene nye verktøy i møte med en stadig mer kompleks visuell kultur, og styrke ferdighetene deres som både fortolkere og produsenter.

Publikumskommentarer