Tilbake
Popkult Drammensbiblioteket
Samlaget
Cappelen Damm
Gyldendal
Samlaget
Cappelen Damm
Aschehoug
Gyldendal
Gyldendal
Samlaget
Vigmostad og Bjørke

Bibliotekaren kommer 2018-19

Lærerveiledning

Last ned:
Bibliotekaren kommer

BESØKET:

Bibliotekar og litteraturformidler Stig Elvis Furset ved Buskerud fylkesbibliotek inviterer til bokprat. Han har lang erfaring med litteratuformidling for ungdom, og er en av de faste bokpraterene på Buskerud fylkesbibliotek sitt årlige Ungdomsbokgildet. I Bibliotekaren kommer presenterer han et representativt utvalg fra siste års litteratur for unge på norsk og engelsk. Kanskje blir det rom for en eldre klassiker også. Han samtaler med elevene om hva vi ser etter når vi jakter på de gode leseopplevelsene og hva de beste bøkene kan gjøre med liva våre. Målet med bokpraten er å gjøre elevene kjent med nyere ungdomslitteratur, inspirere til leselyst og reflektere over egen litterær smak.

I god tid før besøket vil skolens kulturkontakt motta en liste over bøker som blir presentert, slik at skolen har mulighet til å kjøpe dem inn til skolebiblioteket eller låne dem fra det lokale biblioteket. Det er også mulig at Skoleboksentralen ved Buskerud fylkesbibliotek kan bistå med klassesett: skolebok@bfk.no

LITTERATUR OG KUNNSKAPSLØFTET:

Besøket kan knyttes opp til disse kompetansemåla i Kunnskapsløftet:

NORSK: *samtale om form, innhold og formål i litteratur, teater og film og framføre tolkende opplesing og dramatisering ; *lese og analysere et bredt utvalg tekster i ulike sjangere og medier på bokmål og nynorsk og formidle mulige tolkninger ; *presentere tema og uttrykksmåter i et utvalg sentrale samtidstekster noen klassiske tekster i norsk litteratur

ENGELSK: *drøfte ulike typer engelskspråklige litterære tekster fra engelskspråklige land ; *lage, formidle og samtale om egne tekster inspirert av engelskspråklig litteratur, film og kulturelle uttrykksformer.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Buskerud fylkeskommune
  • Kunstnere/grupper: Stig Elvis Furset
  • Produsent: Buskerud fylkesbibliotek
  • Idé/opplegg: Buskerud fylkesbibliotek

Om kunstner / utøver / gruppe

Publikumskommentarer