Tilbake
Lars Opstad/Rikskonsertene

Kouame møter barna

"På språket mitt (Gban) i Elfenbenskysten finnes det ikke ett ord for å synge, spille eller danse. Bare "Sah", som er alt på en gang - samhold, glede, fest, rytme og tromming!" - Kouame Sereba

Rytmesansen er universell og uavhengig av kulturell bakgrunn. Alle mennesker har rytme, det har ingenting med etnisk bakgrunn å gjøre. For Kouame Sereba er det viktig å vise at talent for rytme ikke er noe mystisk og eksotisk.

I Norge har vi gode forutsetninger for å utvikle en naturlig rytmesans, selv om mange tror at det må et varmt klima til for å kunne bruke den rytmiske sansen. I Kouames hjemland, Elfenbenskysten, skjer mange sosiale aktiviteter ute. Fest og feiring skjer rett som det er, og musikk og dans hører med på en naturlig måte. Kommer naboen forbi, eller en annen forbipasserende, blir han eller hun gjerne med på både lek og dans.

I Afrika blir det spilt på trommer og danset til både hverdag og fest, til fødsel, dåp, bryllup og gravferd. Slik blir den afrikanske musikktradisjonen formidlet videre fra generasjon til generasjon. Trommer, sang og dans står sentralt i ritualer, fester og fortellinger, og i ulike faser som fødsel, oppvekst og død. Dette er kjernepunkt i den afrikanske kulturen.

Lærerveiledning

HVORDAN STYRKE KONSERTOPPLEVELSEN

• Vi ber om at lærerne setter seg sammen med elevene og er publikum og opplever konserten på lik linje med elevene

• Bruk konsertinformasjonen og informer elever, skoleledelsen og lærere om innhold og praktiske opplysninger. Rikskonsertene har god erfaring fra skoler som bruker elevverter og elevarrangører. Se www.rikskonsertene.no/eleversomarrangorer for mer informasjon

• Gjør elevene på forhånd kjent med programmet. De forberedte møtene er ofte de beste
 

OM INSTRUMENTENE
D’jembe er trommer som er laget av tre og trukket med geiteskinn. Trommene blir holdt mens de blir spilt på. Mange d’jembetrommer er utsmykket med metall som gir en spesiell rasleeffekt. Dun-dun er basstrommer. Disse hører med når det blir spilt på d’jembe. Tama kan oversettes med "den snakkende tromma". Denne ble opprinnelig brukt som "jungeltelegraf"; en måte å kommunisere med mange over et større område på.

Bruk konserten

På skolekonserten vil du få et glimt inn i Kouame Serebas store lekeunivers, samtidig som du får oppleve musikaliteten og rytmikken direkte på kroppen. Rytmene blir lekt fram ved stemmebruk, ved å klappe, ved å trampe og ved hjelp av afrikanske djembetrommer og andre rytmeinstrumenter.

Snakk med elevene om konserten Kouame møter barna. Spørsmål kan være: Hvilke instrumenter spilte Kouame? Hvor er han fra? Kjenner elevene til landet han kommer fra? Hva slags musikk spilte han? Hadde de hørt noe av musikken fra før? Hvilke historier fortalte Kouame? Handlet konserten om noe spesielt? Hvilken stemning var det i konserten? Hva er rytme for elevene? Er det noen som spiller rytmeinstrumenter i klassen, i så fall hvilke?

Elevene går så sammen to og to, med et blankt ark hver. Elevene begynner å tegne på hvert sitt papir, med utgangspunkt i konserten de har sett. Dere kan også ta utgangspunkt i følgende sitat fra Kouame: "På språket mitt (Gban) i Elfenbenskysten finnes det ikke ett ord for å synge, spille eller danse. Bare "Sah", som er alt på en gang - samhold, glede, fest, rytme og tromming!" Oppfordre elevene til å assosiere, fabulere og være abstrakte når de tegner. Etter 30 sekunder må de bytte ark med sidemannen, og tegner videre på sidemannes tegning. Etter 30 sekunder bytter de ark igjen. Dette pågår i tre minutter. Øvelsen kan også gjøres ved at arket blir sendt rundt i hele klassen. Snakk så med elevene om tegningene. Hva begynte elevene med å tegne? Hva skjedde med tegningen på vandring mellom to elever, eller på reisen rundt i klasserommet? Hvordan blir vi påvirket av andres valg? Hva var
utgangspunktet for tegningen, og hva ble resultatet?

Opplegget kan utvides med at alle elevene i klassen tegner på samme tegning, enten på et stort ark eller på et lerret. Sammen lager dere da ett bilde som senere kan henges opp i klasserommet.

HVORFOR

  • Elevene blir gjennom tegningen bevisst på, og inspirert av, medelevenes skapende arbeid
  • Elevene skaper sine egne tolkninger av konsertopplevelsen gjennom bilder
  • Elevene lærer seg å ta hensyn og til å samhandle om en aktivitet

Sett gjerne sammen alle tegningene til en bok, eller send dem til Rikskonsertene som en tilbakemelding på konserten. Tegningene kan også fungere som inspirasjon til videre skapende arbeid.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Buskerud fylkeskommune
  • I samarbeid med: Rikskonsertene
  • Idé/opplegg: Kouame Sereba og Hallgeir Frydenlund
    Produsent: Hallgeir Frydenlund, Rikskonsertene

Om kunstner / utøver / gruppe

Kouame Sereba kom til Norge fra Elfenbenskysten i Vest-Afrika i 1984. Han er danser, pedagog, instruktør, kursholder og verdensmusiker. I Norge har han jobbet med et stort mangfold innen musikk. Han er mye brukt på kurs, der målet er å frigjøre og bevisstgjøre de lekende rytmene som er i oss alle. Kouame Sereba har i tillegg reist på en rekke barnehage- og skolekonsertturnéer. Han har ellers medvirket i CD-prosjektet "Fra Setesdal til Senegal", og er fast medlem i gruppa DOZO som spiller musikk i skjæringspunktet mellom flere musikktradisjoner og improviserende musikk. Han spiller også i gruppa ZIKALO. Han har samarbeidet mye med andre norske musikere, blant annet Kirsten Bråten Berg, Steinar Ofsdal og Erik Wøllo.

Du finner mer informasjon om Kouame på www.sereba.com

Monteringsanvisning

PRAKTISKE KONSERTFORBEREDELSER

• Musikeren opptrer på den ene langveggen i konsertlokalet. Elevene sitter på stoler i en halvsirkel foran musikeren. Det skal være en åpen midtgang

• Driftsansvarlig og involverte lærere må få se denne konsertinformasjonen

• Kulturkontakt bes være tilgjengelig under besøket, og husk, det er alltid hyggelig å bli møtt med en kopp kaffe når man kommer til et nytt sted.

Publikumskommentarer