Tilbake
Eiker VGS, Liv Bertani-Økland
Eiker VGS, Liv Bertani-Økland
Eiker VGS, Liv Bertani-Økland
Eiker VGS, Liv Bertani-Økland

Blaafarveværket

Den blå perle

Blåfargen fra Modum var i sin tid verdensberømt! Har du lurt på hvordan gråstein kan forvandles til en vakker blåfarge?  

Bli med på spennende gruvetur inn til koboltåren inne i fjellet. Etter gruveturen deltar elevene i foredlingsprosessen fra grått til blått gjennom et spennende kjemisk eksperiment (forsøksteknikk). 

På 1600-1800-tallet jaktet bergmenn på verdifulle metaller i naturen. Man hadde med seg et lite feltlaboratorium i en koffert (kjemisett for mineraler). Via kjemiske eksperimenter fant bergmennene ut om det var forekomster av gull, sølv, kobber, jern eller kobolt i berget. 

Nå er det elevenes tur til å avsløre bergets skjulte skatter! Elevene får anledning til å lage en vakker blåfarge ut av gråstein via enkle kjemiske grep. Her brukes et identisk feltlaboratorium med de originale ingrediensene til å fremstille blå farge. 

Skolene bestiller selv transport. Faktura sendes til Buskerud fylkeskommune.

Opplegget tar ca. 2 timer. Maks antall elever pr opplegg er 60 stk. 

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Buskerud fylkeskommune

Publikumskommentarer