Tilbake
Foreningen Les
Foreningen Les

BESTILLINGSTILBUD: Juryklasse for Uprisen 2020

Lærerveiledning

Juryklasse for Uprisen

Blir det en 9. klasse på din skole som blir Buskeruds juryklasse for Uprisen i 2019? 

En klasse på din skole kan få det ærefulle oppdraget å være en av syv klasser fra hele landet som danner nasjonal jury for kåringen av Uprisen. Vi søker en 9. klasse som kan fylle Buskerud sin plass blant de syv.

Hva er Uprisen?

Uprisen er et samarbeid mellom Foreningen !les, Norsk Litteraturfestival og Den kulturelle skolesekken.

Uprisen er en nasjonal litteraturpris som deles ut årlig på Norsk Litteraturfestival på Lillehammer. Det  er ungdommens egen kåring av årets beste norske ungdomsbok. Fem skjønnlitterære utgivelser nomineres på bakgrunn av ungdoms anmeldelser av årets ungdomsbøker. Hver juryklasse får gratis tilsendt leseeksemplarer av de nominerte bøkene. Bøkene skal leses og vurderes. Som hjelp til lesingen får klassen 2-3 besøk av en profesjonell kritiker. Prisen deles ut på Norsk Litteraturfestival på Lillehammer. 

Uprisen tar ungdom på alvor ved å anerkjenne dem som en ressurs i vurderingen av litteratur. Ingen annen litteraturpris lar ungdom selv både nominere kandidatene og kåre vinneren. Uprisen sin tidslinje ser slik ut:

-Høsten 2019: Nominasjonsprosess hvor ungdom anmelder årets ungdomsbøker på www.uprisen.no. Alle ungdommer kan legge inn anmeldelser, men egne anmelderklasser over hele landet har et eget ansvar for dette. I alt involverer denne prosessen 900 ungdommer.

-Januar 2020: En egen nominasjonsjury leser gjennom alle anmeldelsene, og nominerer de fem bøkene.

-Januar 2020: Lærerseminar i Oslo. Bøkene sendes til juryklassen.

-Februar-mai 2020: Leseperiode. Besøk av kritikerfadder i klassen.

-27.-28. mai 2020: Storjurymøte, forfattermøter og selve prisutdelingen på Lillehammer.

Vi søker:

-En motivert klasse med engasjert lærer, som er villig til å sette av tid til litteratur, og som ønsker å være med på å kåre årets beste ungdomsbok. 

-En skole som støtter opp om prosjektet.

Hva kreves:

-Klassen forplikter seg til å lese og vurdere de fem nominerte bøkene, så man må sette av tid i leseperioden.

-Læreren må delta på obligatorisk lærerseminar i Oslo.

-To elever og læreren må til Lillehammer på storjurymøte hvor alle syv juryklasser møtes for å diskutere seg fram til den endelige vinneren.

Økonomi:

-Reise- og kursutgifter til lærerseminar (1 lærer), storjurymøte (2 elever + 1 lærer) og honorar og reiseutgifter til kritikerfadder betales av Den kulturelle skolesekken. Klassen får tilsendt bøker gratis. Skolen trenger altså ikke få noen utgifter i forbindelse med juryarbeidet. Men vi oppfordrer klassen til å ta turen til Lillehammer under utdelingen. Erfaringer fra tidligere år viser at det å delta på utdelingen bidrar til motivasjon rundt prisen. En juryklasse må arbeide hardt og konsentrert med kåringen, og en tur til Lillehammer vil virke svært motiverende. Etter avtale kan Den kulturelle skolesekken dekke reiseutgiftene for en klasse til Lillehammer. Norsk Litteraturfestival skaffer gratis overnatting for klassen, samt måltider på Lillehammer.

Hvis du vil at klassen din skal avgjøre hvem som vinner Uprisen for 2019, send en søknad til:

Buskerud fylkesbibliotek, v Stig Elvis Furset, Postboks 3554, 3007 Drammen. Eller på e-post: stig-elvis.furset@bfk.no

Søknadens innhold: Fortell litt om klassen, skolen og hvordan dere jobber med litteratur, og om hvorfor dere ønsker å delta som juyryklasse for Uprisen.

Søknadsfrist: 25.10.19.

Mer informasjon om Uprisen finner du her:

http://uprisen.no/
Læreplanmål

Juryarbeidet kan knyttes opp til disse kompetansemåla i Kunnskapsløftet:

NORSK: *samtale om form, innhold og formål i litteratur ; *delta i diskusjoner med begrunnede meninger og saklig argumentasjon ; *lese og analysere et bredt utvalg tekster i ulike sjangere og medier på bokmål og nynorsk og formidle mulige tolkninger ; *skrive kreative, informative, reflekterende og argumenterende tekster på hovedmål og sidemål med begrunnede synspunkter og tilpasset mottaker, formål og medium ; *gjenkjenne retoriske appellformer og måter å argumentere på ; *presentere tema og uttrykksmåter i et utvalg sentrale samtidstekster ; *presentere resultatet av fordypning i to selvvalgte emner: et forfatterskap, et litterært emne eller et språklig emne, og begrunne valg av tekster og emne ;

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Buskerud fylkeskommune

Publikumskommentarer