Tilbake
Anita Hillestad
Anna Østerberg
Gelawesh Waledkhani
Kari Anne Helleberg Bahri
Shwan Dler Qaradaki

Transitt

Utstillingen Transitt presenterer arbeider av fem kunstnere som ble vist under Østlandsutstillingen 2014. Verkene viser samtidskunstens engasjement i forhold til aktuelle problemstillinger i dagens samfunn. Kunstverkene omhandler på forskjellig plan møter mellom ulike kulturer, mennesker og relasjoner. Hvordan kan det se ut når kommunikasjonen på en eller annen måte bryter sammen, og menneskene blir presset inn i en situasjon der de ikke lenger bestemmer over seg selv? Kunstnerne bruker forskjellige virkemidler til å fortelle sine historier. Temaet i utstillingen blir fortalt gjennom en stor spennvidde. Vi møter foto, video, broderi og tekstilinstallasjon. Alle kunstverkene har til felles at de klarer å formidle følelser vi alle kjenner igjen i våre liv.

Shwan Dler Qaradaki viser i sine arbeider tilhørighet til to kulturer. Han leter i sine arbeider etter en identitet som gir plass til å være i både den vestlige og østlige kulturen. Med stort alvor problematiserer han den frustrasjonen som kan oppstå når to kulturer møtes. I sine arbeider diskuterer han konsekvensen dette kan få. I utstillingen viser han videoen «Russian Rulette» som refererer til det russiske sjansespillet der deltakere spiller med livet som innsats og utfallet kan være fatalt. Handlingen foregår i irakiske Kurdistan og i filmen ser vi en bil som kommer kjørende over fjellet. Underteksten refererer ikke til det som skjer i bildet, men til nyhetene på radioen som blant annet omhandler realitystjernen Kim Kardashian og popidolet Justin Bieber.

To av kunstnerne i utstillingen, Gelawesh Waledkhani og Anna Østerberg, bruker broderi som virkemiddel i sine arbeider. Broderi har fått en stor og viktig plass i samtidskunsten som en motreaksjon til skjermkulturen. I broderiet tas tiden tilbake og hvert sting blir i disse to verkene et bilde på solidaritet og kjærlighet i forhold til et annet menneske.

Gelawesh Waledkhanis, «Burnt Generation/ Forbidden to Write About You» tar utgangspunkt i dagboknotater og brev etter den kurdiske menneskerettsaktivisten, journalisten og læreren Farzad Kamangar. I arbeidet diskuterer kunstneren hvilke konsekvenser frie ytringer kan få i dag. Han ble fengslet og senere henrettet i Iran. I denne installasjonen broderer kunstneren hans dagboknotater med sitt eget hår som tråd.

I Anna Østerbergs tekstilarbeider blir ord brodert langsomt inn. Historien hun forteller får en tilstedeværelse gjennom broderiet som understreker og tar inn over seg smerten og gleden i forhold til en far. «Allan serien» viser deler av en fortelling om en far og en datter. Faren står sentralt i fortellingen, men det er datteren som beskriver opplevelser og situasjoner fra en felles historie. Historiene skildrer det gode, men også det vonde. 

Anita Hillestads fem fotografier, Atma, Joanna, Johanna, Liv og Kia forteller om Brakkebygrenda, en okkupert vognplass i Gamlebyen i Oslo. Fotografiene skildrer livet som husokkupant. Hennes fotografier gir et bilde av en livsstil som ikke er i fokus i dagens samfunn. Hvordan blir mennesker behandlet i vårt samfunn om de lever på en annen måte? Hvordan overleve når man velger å leve stikk i strid med vanlige normer? I Transitt vil publikum se arbeider med særlig fokus på kvinnene i dette miljøet. Damene representerer selvstendighet og styrke i det å ville klare seg selv. 

Kari Anne Helleberg Bahri bruker brukte og forkastede klær i sine arbeider. Klærne mister sin opprinnelige betydning for å fortelle historier om livssituasjoner og erfaringer vi møter som mennesker. I verket «Monologue» ser vi to militære trøyer som nærmest sitter fast. Slike uniformer blir brukt for å gjøre mennesker like. Kunstneren stiller spørsmål hva dette kan gjøre med oss mennesker. Går det an å sitte fast i en annen person? Hellebergs arbeider tar alltid utgangspunkt i menneskets samspill og kommunikasjon med samfunnet.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Buskerud fylkeskommune
  • Kunstnere/grupper: Kari Anne Helleberg Bahri, Shwan Dler Qaradaki, Anita Hillestad, Gelawesh Waledkhani, Anna Østerberg.
  • Produsent: Buskerud Kunstsenter/Pilotgalleriet.

Elevorientering

Til alle elever som skal se utstillingen Transitt

I utstillingen Transitt får dere se kunstverk som ble laget av fem kunstnere. Kunstverkene består av en video, fem fotografier, et broderi og to skulpturer.

Det som alle disse kunstverkene har til felles er at de vil fortelle historier. Historiene handler om ulike kulturer, forskjellige måter mennesker lever på og om ulike relasjoner mennesker kan ha til hverandre. Et kunstverk f.eks. forteller om at man i noen land ikke er lov til å si alt man tenker, eller å gå i de klærne man vil. Et annet kunstverk forteller om mennesker som ikke bor i hus, men i bobiler.

Etter at dere har sett alle kunstverkene vil utstillingsformidleren gjerne snakke med dere om noen ting: For eksempel: Hva tror dere hva det betyr å komme fra to kulturer? Hvordan føles det? Eller: Hva tror dere hvordan det er når man ikke har lov til å si alt man tenker?

Vår utstillingsformidler gleder seg til å møte dere for å vise dere utstillingen Transitt.

Publikumskommentarer

skal deltaPublisert av: Mathilde (klasse - madsebakken ) – 23.10.2018 15:53